Vad lär man sig under en kursdag?

Kurs på Birkagatan

Vad lär man sig under kursen?

Under kursen kommer jag  att gå igenom hur man använder målarstykjärnet på olika sätt genom övningar. Jag kommer att visa även hur man kan göra ett enkelt landskap själv. Det finns även tid att träna själv. Vi börjar med tekniken med målarstrykjärn, men på eftermiddag introduceras även stylus, värmepenna. Dagen avslutas med att titta på varandras arbeten och rama in bilderna.

Innehållet i en kursdag:

Här ett exempel från höstens planering av kursdag:

Planerade hålltider och innehåll:

10.30- 10.45 Samling och presentation.

10.45- 11.30 Demonstration av målarstrykjärnets möjligheter och användning

Egna experiment och lek med färger och teknik med järnet.

11.30- 11.45 Introduktion till hur man kan skapa enkla landskap

12.00- 12.35 lunch

12.35- 13.00 eget arbete med handledning

13.00 – 13.15 Styluspennan introduceras

13.15-14.30 Eget arbete

14.30 Samling, tips om inramning, rama in ett av dagens alster, titta på varandras arbeten, dela

Målet:

Att man har en roligt och lärorik dag tillsammans med andra och har lärt sig grunderna, samt ha blivit så pass nöjd med någon av bilder man skapar under dagen att man vill rama in den!

Men det är resan som är målet! Själva skapandets glädje och inspiration tillsammans med en nypa grundläggande kunskaper!